Roman Dąbrowski: strona autora

Efekty elektrooptyczne i zastosowania ciekłych kryształów

Ciekłe kryształy – nowy stan materii?