Ryszard Kopiecki: strona autora

Powierzchnie Riemanna

Analityczne własności zbiorów wypukłych