Tadeusz Płatkowski: strona autora

„Co jest grane” w Teorii Gier

„Co jest grane” w dylematach społecznych