Tomasz Żukowski: strona autora

O polu pewnego trójkąta

Twierdzenie Cevy dla wielokątów