W. Wiktor Jędrzejczak: strona autora

Fizyczne mechanizmy działania narządu słuchu

MEG – magnetoencefalogram

Elektroencefalogram