Władysław Narkiewicz: strona autora

Liczby pierwsze i jednoznaczność rozkładu – ogólniej

Nieparzyste liczby doskonałe

Teoria liczb w dwudziestym wieku

Wielkie Twierdzenie Fermata

O kilku otwartych problemach teorii liczb pierwszych

Twierdzenie Liouville'a

Jednoznaczność rozkładu i liczba klas