Wojciech Bruzda: strona autora

36 splątanych oficerów z Petersburga

Wojciech Bruzda, Adam Burchardt, Grzegorz Rajchel-Mieldzioć i Karol Życzkowski przedstawiają kwantowe rozwiązanie klasycznego problemu kombinatorycznego