Przeskocz do treści

Delta mi!

Symetralna i dwusieczna - bliźnięta jedno- czy dwujajowe?

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: sierpień 2013
  • Publikacja elektroniczna: 31-07-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (72 KB)

Symetralna to oś symetrii odcinka, a dwusieczna – kąta. W trójkącie tak symetralne, jak dwusieczne, przecinają się w jednym punkcie.


Rozwiążmy zadanie:

Zadanie 1. Dane są trzy proste przecinające się w jednym punkcie (Rys. 1). Znaleźć trójkąt, dla którego są one

math
symetralnymi boków;
math
dwusiecznymi kątów.

Jeśli jakiś trójkąt rozwiązuje nasze zadanie, to każdy jednokładny do niego względem punktu wspólnego danych prostych też je rozwiązuje. Możemy więc jeden element trójkąta (w  math  prostą zawierającą bok, w  math  wierzchołek kąta) przyjąć dość dowolnie. Zatem do roboty!

obrazek

Obieramy

math
prostą math prostopadłą do math – będzie ona zawierała wierzchołki math  i  math  szukanego trójkąta math ;
math
punkt math na prostej math – będzie on wierzchołkiem kąta math (Rys. 2).

Odbijamy symetrycznie względem math i  math

math
prostą math na każdej z otrzymanych prostych musi leżeć punkt math bo jest on obrazem math  względem jednej z symetralnych (powiedzmy math) i obrazem math – względem drugiej;
math
punkt math prosta math łącząca otrzymane punkty musi zawierać wierzchołki math  i  math  bo obrazy tych prostych względem dwusiecznych math i  math  przechodzą przez punkt math (Rys. 3).

Odbijamy symetrycznie względem math i  math

math
punkt math – jego obrazami są punkty math  i  math (oczywiście, leżące na prostej math), co kończy konstrukcję;
math
prostą math – jej obrazy (oczywiście, przechodzące przez math) wraz z  math tworzą poszukiwany trójkąt (Rys. 4).

Ostatni krok w konstrukcji math  można uprościć, znajdując „na skróty” i niedualnie punkty math  i  math – to przecięcia math z  math i  math

Można więc odnieść wrażenie, że odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: jednojajowe.

Okazuje się jednak, że wrażenie takie jest mylne, co widać wyraźnie, gdy weźmiemy inne proste math

Dla pokazanych obok prostych w wyniku zaproponowanej konstrukcji otrzymujemy, co prawda, jakieś trójkąty (Rys. 5), ale tylko ten, w którym proste mają być symetralnymi, spełnia nasze żądanie, ten drugi jest chyba bez sensu, bo przecięcie dwusiecznych to środek okręgu wpisanego w trójkąt, a ten nie może leżeć na zewnątrz trójkąta.

Powstają dwa pytania: