Marek Kordos: strona autora

Jeszcze o taliach

Marek Kordos przekonuje, że można jednocześnie być wypukłym i mieć talię

Skąd się wzięło siedem?

Skąd mógł to wiedzieć?

Geometria Bolyaia–Łobaczewskiego – co to jest i jak ją poznawać

Jak powstały wszystko opisujące liczby

Jeśli. . .

Jak Galileusz Arystotelesa ośmieszył

Rektyfikacja i kwadratura według Archimedesa

Tak samo, ale zupełnie inaczej

Wpisywanie w przestrzeni

Rozsądnego algorytmu brak

Wpisywanie

Liczby zespolone czterema sposobami

Dowolne cztery proste, z których żadne dwie nie są równoległe, a żadne trzy nie mają punktu wspólnego. . .

Małe Wszechświaty

Najpiękniejsze zadanie geometryczne

Krzyżak litewski

Wielościan w zeszycie

Zadanie Alhazena

Dwie sfery w jednym miejscu

Z samą linijką na okrąg Styczna do okręgu Brakujący punkt

Posłowie Naprawdę duże liczby Dowód nierozstrzygalności Ortografia

Co zobaczyła Alicja po drugiej stronie lustra?

Od Pascala do Pitagorasa i dalej

Intuicjonizm i to, co po nim

Dedukcja lokalna – na przykładzie

Jak krzywizna zżera przestrzeń

Analiza Starożytnych i Cyprian Norwid

Uczniowie

Stabilnie czy dynamicznie?

Szkoła Rycerska i Komisja Edukacji Narodowej

Inne światy, inne geometrie

Kongres Wiedeński i Uniwersytet Warszawski

Brzydka prawda

Polecamy bardzo trudne zadanie

Dziwna liczba gwiazdek foremnych

Cykle Hamiltona na wielościanach foremnych

O obrotach figur płaskich

Rzut butem, czyli twierdzenie Chaslesa

Wypełnianie przestrzeni

Siedmiokąta foremnego nie można skonstruować cyrklem i linijką

Jakich wielościanów nie ma, a jakie są?

Rozprawka o metodzie

Nawijamy, odwijamy

Dowód w stylu greckim

Próżny trud

Gdzie tam znaczy też z powrotem

Czy potrafisz?

Spróbuj zostać Archimedesem

Choć proste to nieproste

1 2 3 4 5 6 7 następny › ostatni »