Delta 10/2015

Siedmiokąta foremnego nie można skonstruować cyrklem i linijką