Przeskocz do treści

Delta mi!

Zabawy w kącie

Jarosław Górnicki

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: wrzesień 2015
 • Publikacja elektroniczna: 31-08-2015
 • Autor: Jarosław Górnicki
  Afiliacja: Katedra Matematyki, Politechnika Rzeszowska
 • Wersja do druku [application/pdf]: (130 KB)

W każdym zjawisku przyrody można dostrzec dążenie do osiągnięcia jakiegoś maksimum lub minimum. Umiejętność wyznaczania wartości ekstremalnych nie powinna więc być niczym niezwykłym...

Oto zadanie z niespodzianką, które proponuję rozwiązać samodzielnie (wrócimy do niego na końcu artykułu):

Tymczasem rozważymy kilka innych ciekawych problemów.

Rozwiązanie zadania 1

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Rozpoczniemy od wykazania, że istnieje najkrótszy odcinek realizujący warunki zadania. Niech M będzie danym punktem we wnętrzu kąta o wierzchołku A. Odcinek, którego końce ślizgają się po ramionach kąta od położenia |U1V1 przez U2V2,U3V3, itd. do położenia U5V5 (Rys. 1) i przechodzący przez punkt M, zmienia swoją długość w sposób ciągły. Ponieważ długość ta najpierw maleje, a potem wzrasta, więc wśród rozpatrywanych odcinków istnieje taki odcinek UV , którego długość jest najmniejsza.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Spróbujmy ten odcinek scharakteryzować. Niech |U′ V′ ≠UV będzie innym odcinkiem zawierającym punkt M i łączącym ramiona kąta. Niech | ?AUM = α, | ?MVA = β,0 < α + β < π , a mniejszy z kątów o wierzchołku M (między odcinkami |UV , U′ V ′ ) ma miarę δ (Rys. 2). Dla małych kątów |δ∈ (−ε,ε) rozważmy funkcję

 ′ ′ ′ ′ f(δ) = UV = UM + MV .

Z twierdzenia sinusów, zastosowanego do trójkątów ′ |UMU i ′ V MV , mamy

 MU′ --- ----- MU -------- -- MV-′ -- ------- MV ------- sinα = sin(π −(α + δ)), sin( π− β) = sin(π −δ − (π −β )),

więc

 sinα sinβ f (δ) = MU sin(α-+-δ)-+ MV sin(β-−-δ).

Funkcja ta jest różniczkowalna, osiąga minimum dla |δ= 0, więc zgodnie z twierdzeniem Fermata spełnia warunek | ′ f (0) = 0, który po obliczeniu pochodnej i niezbyt skomplikowanych przekształceniach trygonometrycznych jest równoważny warunkowi

 MU ---- ctg-β MV = ctg α.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Jaki jest sens geometryczny tego warunku? Niech N będzie rzutem (prostopadłym) wierzchołka |A na odcinek UV (Rys. 3). Wyznaczając | ctg β i | ctgα z trójkątów prostokątnych | ANU i | ANV łatwo stwierdzamy, że USVS SM ctgβ SN VSUS SM-- = ctgα= SN--. Oznacza to, że | MU = NV i MV | = NU czyli punkt N jest symetryczny do punktu M | względem środka odcinka UV .

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Niespodzianką (trudnością) w tym zadaniu jest to, że - poza szczególnymi przypadkami - odcinka |UV nie można skonstruować za pomocą cyrkla i linijki. Dlaczego tak jest? Niech kąt przy wierzchołku A będzie prosty. Wtedy, przy oznaczeniach takich jak na rysunku 4, jeśli UV jest najkrótszym odcinkiem łączącym ramiona kąta i przechodzącym przez punkt M, to

 MU ctgβ ctgβ ------= -----= -----π-----= ctg2β. MV ctgα ctg (2− β)

Z twierdzenia Talesa USVS SM SM SPAS= -SPVS, więc US SM SPAS VS |SM---= SPVS. Ponieważ SPAS PS |SM---= ctg γ, |SPVS-= ctg β, PSSM więc

 MU ctg γ -----= -----, MV ctg β

gdzie γ jest miarą kąta MAP. W konsekwencji -ctgγ= ctg2β, ctgβ więc √3----- |ctg β = ctgγ. Gdyby istniała konstrukcja najkrótszego odcinka |UV , to, biorąc | AP = 2 i MP = 1, otrzymamy odcinek √ -- | P V = 32, który umożliwia wykonanie zadania podwojenia sześcianu jednostkowego. Wystarczy teraz wiedzieć (!), że jest to niemożliwe do zrealizowania za pomocą cyrkla i linijki (patrz np. M. Bryński, L. Włodarski, Konstrukcje geometryczne, Biblioteczka Delty 1, WSiP, Warszawa 1979).

Puentą niech będą słowa Adama Mickiewicza

"Na co będą potrzebne, pytało pacholę - Trójkąty, czworoboki, koła, parabole?" "Że potrzebne - rzekł mędrzec - musisz teraz wierzyć; Na co potrzebne, zgadniesz, gdy zaczniesz świat mierzyć."

PRAKTYKA