Jarosław Górnicki: strona autora

Euler spotyka Ramanujana

Jarosław Górnicki przedstawia błyskotliwe obliczenie sumy kwadratów odwrotności liczb naturalnych

Elementarnie o sumie 1− 1/2 + 1/3 − 1/4 + ...

Jarosław Górnicki używając jedynie szkolnych narzędzi analitycznych wyznacza sumę szeregu anharmonicznego

The Happy End Problem

Jarosław Górnicki opowiada historię pewnego twierdzenia, na koniec której bohaterowie żyją długo i szczęśliwie

Co kodują cienie?

Jarosław Górnicki zdradza, jaką informację o objętości bryły skrywają jej rzuty na trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny

Przekątna kwadratu nie jest współmierna z jego bokiem

Jarosław Górnicki przedstawia wkład pierwiastka z dwóch w rozwój matematyki

Princeps Mathematicorum

Jarosław Górnicki przypomina dlaczego Gauss księciem matematyki był

Sinus i cosinus w akcji

Jarosław Górnicki wyznacza granice zagnieżdżonych pierwiastków, mające nieoczekiwane związki z trygonometrią

Wszędzie brak pochodnej

Jarosław Górnicki przygląda się przykładom bardzo egzotycznych (choć w pewnym sensie - bardzo powszechnych) funkcji

Kostka

Jarosław Górnicki zadaje ekstremalne pytania dotyczące kostki jednostkowej

O metrykach i kulach

Jarosław Górnicki zastanawia się, jak wyglądają kule w zadanych metrykach i jakie są metryki o zadanych kulach

Zadania

Które zgięcie jest naj. . . ?

Jarosław Górnicki zgina kartkę papieru tak, by uzyskać możliwie największą długość zgięcia

Odkryj wielokąt!

Infekcja

Twierdzenie Lorda Rayleigha

Leibniz i Calculus

Jaki jest kształt Wszechświata?

Elementarnie o twierdzeniu Brouwera

Fibonacci spotyka Banacha

Zabawa zapałkami

Ślad ruchomego odcinka

Kto ma rację?

Kraty

Nieuchwytny punkt stały

Zagnieżdżone pierwiastki

O mierzeniu trójkątów

Z notatnika geniusza

Stożki i walce

Kwadraty

Zabawy w kącie

Na łowy!

Istnienie

Lew i człowiek

Zasada Cavalieriego

Osobliwość trójkątów

πe < eπ

Zobaczyć chaos: potęga intelektu (nie moc obliczeniowa)

Zobaczyć chaos: czar obliczeń dwójkowych

Gęstość ciągów liczbowych

Mała Delta: Geometryczne osobliwości: niezmiennicze sumy

1000 lat przed Euklidesem

Problem Malfattiego

Zadania trudniejsze od innych

Liczby ważniejsze od innych

Zadanie Euklidesa

Igraszki z ciągiem liczbowym

Arytmetyczne figle

Matematyczne miniatury

Matematyczne miniatury

Nierówność Fejéra-Jacksona

Kilka słów o powierzchniach

Całka Gaussa

Mała Delta

Punkty szczególne trójkąta

Kłopoty z aproksymacją punktów stałych

Funkcja pi

Od przypadku dyskretnego do ciągłego

Wzór na pole koła

Lemat Spernera, punkty stałe i algebra

Geometryczny dowód pewnej nierówności

Geometryczne sofizmaty

Liczby pierwsze Gaussa

Liczby pierwsze i kwadraty spiralne

Tożsamość Eulera

Elementarny dowód nierówności Erdösa-Mordella

Figury wypukłe a koła

O podziale prostokąta na kwadraty

Obliczmy π

O toczeniu wielokąta

Nierówności cykliczne

Linijka, cyrkiel i przybliżone rozwiązania ...

Liczby przestępne i liczby Liouville’a

Jak zakryć plamę na obrusie

Mitologia i twierdzenie izoperymetryczne

Problem Kakeya