Wiriom

Magdalena Fikus pisze o wirusach nieszkodliwych zasiedlających organizmy. Blisko 380 bilionów wirusów liczy wiriom człowieka