Aleksander Schwarzenberg-Czerny: strona autora

O błędach pozycji gwiazd i prędkościach cząsteczek gazu

Aleksander Schwarzenberg-Czerny wyprowadza, za Johnem Herschelem, rozkład gaussowski z pewnych podstawowych założeń

Przez firankę, czyli jak odkryto pulsary

Aleksander Schwarzenberg-Czerny opowiada o sposobach wykorzystania dyfrakcji i interferencji światła

O Słońcu i gwiazdach „kwantowych”

Zaglądamy do środka gwiazdy

O obrotach. . . wektorów i satelitów

Jak one obiegają?

O tunelowaniu w gwiazdach

O całkiem starych gwiazdach nowych

O ogrzewaniu przez chłodzenie ...