Delta 7/1985

Liczby przestępne i liczby Liouville’a