Przeskocz do treści

Delta mi!

Mała Delta

Odkryj twierdzenie sam

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2012
  • Publikacja elektroniczna: 02-03-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (81 KB)

Czasem przydaje się do czegoś twierdzenie o dwusiecznej...

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Twierdzenie (o dwusiecznej). Jeśli w trójkącie math poprowadzimy dwusieczną kąta math  przecinającą odcinek math w punkcie math to stosunek długości odcinków math  i math  będzie równy stosunkowi długości boków math  i math (Rys. 1).

O trudnych zadaniach i efektownych rozwiązaniach, w których ma ono swój udział, można by długo pisać, ale tym razem spojrzymy na nie od innej strony: ciekawe, czy istnieje jego odpowiednik w geometrii przestrzennej?

Żeby otrzymać podobną zależność dla czworościanu, należałoby pewnie wziąć płaszczyznę dwusieczną kąta dwuściennego i jej punkt przecięcia z przeciwległą krawędzią. Stosunek długości odcinków, na które dzieli ją ta płaszczyzna, powinien być równy... no właśnie, czemu?

Weźmy jakiś szczególny czworościan i sprawdźmy, co dla niego wychodzi. Na przykład, co się dzieje dla czworościanu foremnego?

W tym przypadku dwusieczna kąta dwuściennego dzieli czworościan na symetryczne części i ten stosunek jest równy math Wydaje się, że podobnie jak dla trójkąta, powinniśmy umieć zapisać ten stosunek jako iloraz dwóch wielkości zależnych od ścian wybranego kąta dwuściennego. Niestety, pierwszy przykład wygląda na zbyt szczególny, ponieważ każdy ze stosunków: pól, obwodów, wysokości, krawędzi wychodzących z tego samego wierzchołka jest także równy math Trzeba pomyśleć nad lepszym przykładem do testowania.

obrazek

Rys. 2a

Rys. 2a

obrazek

Rys. 2b

Rys. 2b

Spróbujmy może wziąć taki czworościan math  aby spodek wysokości poprowadzonej z wierzchołka math  na podstawę math pokrywał się z punktem math  (inaczej mówiąc, krawędź math ma być prostopadła do ściany math ), i popatrzeć na płaszczyznę dwusieczną kąta dwuściennego przy krawędzi math  (Rys. 2a).

Dlaczego to dobry przykład? Widzimy, że część wspólna płaszczyzny dwusiecznej kąta dwuściennego przy krawędzi math  z płaszczyzną math jest dwusieczną kąta math  czyli na podstawie math mamy narysowaną sytuację z płaskiej wersji twierdzenia o dwusiecznej (Rys. 2b).

A dlaczego tak jest? Zauważmy, że płaszczyzna dwusieczna dzieli kąt dwuścienny na połowy. Kąt dwuścienny zaś jest równy kątowi płaskiemu utworzonemu przez dwie proste leżące w półpłaszczyznach go ograniczających i prostopadłe do wspólnej krawędzi. Wybraliśmy czworościan tak, żeby prosta math  była prostopadła do płaszczyzny math  a więc w szczególności do prostych math  i math  To oznacza, że proste math i math  tworzą kąt płaski równy kątowi dwuściennemu między wybranymi ścianami.

Teraz, jeśli przez math oznaczymy punkt przecięcia płaszczyzny dwusiecznej kąta dwuściennego przy krawędzi math  z krawędzią math  to na mocy twierdzenia o dwusiecznej mamy

display-math

Możemy zatem stąd podejrzewać, że chodzi o stosunek pól ścian tworzących kąt dwuścienny. Albo stosunek wysokości opuszczonych na wspólną krawędź – czy widzisz, Czytelniku, że to ta sama liczba?

Czyli udowodniliśmy już pierwszy ciekawy przypadek rozszerzonego twierdzenia:

Twierdzenie. Jeśli w czworościanie jedna z krawędzi jest prostopadła do pewnej ściany, to płaszczyzna dwusieczna kąta dwuściennego przy tej krawędzi dzieli przeciwległą krawędź w stosunku równym stosunkowi pól ścian zawierających krawędź tworzącą kąt dwuścienny.

Wydaje się, że takie twierdzenie może być prawdziwe dla dowolnego czworościanu, ale czy potrafimy to jakoś udowodnić?

Moglibyśmy złożyć dwa czworościany, które mają taką samą podstawę i które spełniają założenia opracowanego już szczególnego przypadku. Dokładniej, wysokości opuszczone na te ściany, które będziemy sklejać, muszą być krawędziami czworościanu.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Czworościan math  możemy w ten sposób skleić z dwóch mniejszych, gdy da się skonstruować płaszczyznę zawierającą pewną krawędź i prostopadłą do krawędzi przeciwległej. Na rysunku 3 widać płaszczyznę zawierającą krawędź math  i prostopadłą do krawędzi math Punkt math  to punkt przecięcia tej płaszczyzny z krawędzią math

W tej sytuacji, korzystając ze szczególnego przypadku twierdzenia dla czworościanów math  i math  mamy

display-math

ponieważ odcinki math  i math  są prostopadłe do krawędzi math Co ciekawe, punkt math  może leżeć też poza odcinkiem math – wtedy można powiedzieć, że odejmujemy czworościany, zamiast je dodawać.

Niestety, to jeszcze nie wszystko. Istnieją czworościany math  których nie można w ten sposób skleić – spodki wysokości poprowadzonych z wierzchołków math  i math  na prostą math  nie pokrywają się. Co wtedy?

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Spróbujmy narysować sytuację dla dowolnego czworościanu (Rys. 4). Niech math  i math  będą rzutami prostokątnymi odpowiednio wierzchołków math i math  na prostą math  Umiemy już udowodnić twierdzenie w przypadku, gdy punkty math  i math  się pokrywają. Ogólnie jednak nie musi tak być, więc nie mamy trójkąta, dla którego można by zastosować twierdzenie o dwusiecznej.

Skąd wziąć taki trójkąt? Może coś przesunąć tak, żeby punkty math  i math  trafiły w jedno miejsce? Wyobraźmy sobie przesunięcie równoległe odcinka math  wzdłuż prostej math  tak, żeby math  pokrył się z math  Niech math  będzie obrazem punktu math w tym przesunięciu.

Wtedy punkt math  jest rzutem prostokątnym punktu math  na prostą math czyli czworościan math  da się skleić z dwóch „ładniejszych”, tak jak to robiliśmy przed chwilą! To znaczy, że jeśli płaszczyzna dwusieczna kąta dwuściennego przy krawędzi math  przecina krawędź math  w punkcie math  to

display-math

A ponieważ przesuwaliśmy punkt math  równolegle do math  to math  i  math  Gdybyśmy jeszcze wykazali, że

display-math

czyli inaczej, że proste math  i math  są równoległe, to otrzymalibyśmy pełną wersję twierdzenia. Na szczęście to już jest łatwe: skoro odcinki math  i math  są równoległe, to każda płaszczyzna zawierająca prostą math  przecina płaszczyznę math  wzdłuż pewnej prostej równoległej do math Zaraz, czy na pewno? Tak – gdyby proste math  i math  miały jakiś punkt wspólny math  to płaszczyzna dwusieczna kąta dwuściennego przy krawędzi math  miałaby trzy punkty wspólne z płaszczyzną math : punkty math   math  oraz math Wobec tego nie mamy już żadnych wątpliwości, że

w dowolnym czworościanie płaszczyzna dwusieczna kąta dwuściennego dzieli przeciwległą krawędź w stosunku równym stosunkowi pól ścian czworościanu zawierających krawędź tego kąta dwuściennego.