Michał Kieza: strona autora

Dyskretny Darboux

Składanie inwersji z symetrią

Przesuwanie w zadaniach olimpijskich

Kącik przestrzenny (20): Sfery Dandelina

Kącik przestrzenny (19): Płaszczyzny przecinające się w punkcie

Kącik przestrzenny (18): O pożytku ze sfery wpisanej

Kącik przestrzenny (17): Punkt Fermata–Torricellego

Kącik przestrzenny (16): Sfera styczna do krawędzi czworościanu

Nierówności i styczne

Kącik przestrzenny (15): O sumie długości krawędzi czworościanu

Kącik przestrzenny (14): Inwersja w przestrzeni i rzut stereograficzny

Kącik przestrzenny (13): Czworościany równościenne – część 2

Okrąg dziewięciu punktów i pewne dwa fakty

Kącik przestrzenny (12): Czworościany równościenne – część 1

Odkryj twierdzenie sam

Kącik przestrzenny (11): Jak wyjść z dżungli?

Kącik przestrzenny (10): Trzy rozwiązania pewnego zadania

Kącik przestrzenny (9): Kąty dwuścienne

O prostej Simsona raz jeszcze

Kącik przestrzenny (8): Kąty płaskie w przestrzeni

Kącik przestrzenny (7): Zejdźmy na ziemię

O rozgrywkach ligowych

Kącik przestrzenny (6): Czworościany ortocentryczne

Kącik przestrzenny (5): Prostopadłość prostych i płaszczyzn

Kącik przestrzenny (4): Metoda objętości

Czwarty okrąg

Kącik przestrzenny (3): Wpisywanie czworościanu w równoległościan

Kącik przestrzenny (2): Najmocniejsze twierdzenie stereometrii

Kącik przestrzenny: Metoda siatek

Hipoteza Kemnitza