Delta 12/2012

Kącik przestrzenny (14): Inwersja w przestrzeni i rzut stereograficzny