Delta 3/2010

Kącik przestrzenny (2): Najmocniejsze twierdzenie stereometrii