Delta 12/2010

Kącik przestrzenny (5): Prostopadłość prostych i płaszczyzn