Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik przestrzenny

Płaszczyzny przecinające się w punkcie

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: październik 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-10-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (128 KB)

W tym kąciku przyjrzymy się metodom rozwiązywania zadań o przecinaniu się płaszczyzn. Jedną z nich jest wskazanie punktu przecięcia i udowodnienie, że należy do każdej z rozważanych płaszczyzn.

Jednym z klasycznych chwytów dowodzenia współpękowości trzech prostych na płaszczyźnie jest twierdzenie Cevy. Okazuje się, że ma ono swój odpowiednik w przestrzeni.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Twierdzenie (Twierdzenie Cevy). Dany jest czworościan math  i punkty math  leżące odpowiednio wewnątrz krawędzi math (Rys. 1). Wówczas płaszczyzny math  przecinają się w jednym punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy

display-math

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Dowód. Załóżmy najpierw, że dane płaszczyzny mają punkt wspólny math Ponieważ prosta math  jest częścią wspólną płaszczyzn math  i  math  zaś prosta math  jest częścią wspólną płaszczyzn math  i  math  więc punkt math  należy do obu tych prostych (Rys. 2). To dowodzi, że punkty math  leżą na jednej płaszczyźnie math

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Niech math  będą rzutami prostokątnymi punktów math na płaszczyznę math (Rys. 3). Punkty math  i  math  są współliniowe, co na mocy twierdzenia Talesa prowadzi do równości

display-math

Analogicznie dowodzimy, że

display-math

Mnożąc otrzymane stosunki, dostajemy tezę.

Przyjmijmy teraz, że

display-math

Niech math będzie punktem wspólnym odcinków math  i  math  zaś math punktem przecięcia płaszczyzny math  z odcinkiem math (Rys. 4). Punkt math należy do płaszczyzn math  i  math  Niech math  będzie punktem przecięcia płaszczyzny math  z krawędzią math Wtedy na mocy wcześniej udowodnionej części twierdzenia dostajemy

display-math

W takim razie

display-math

Stąd wniosek, że math  co kończy dowód twierdzenia.Na koniec podajemy kilka zadań dla Czytelników.