Delta 2/1975

“Delta” z wizytą na Seminarium UNESCO “Matematyka w naukach społecznych”, Jabłonna 15 VII – 13 VIII 1974