Tadeusz B. Iwiński: strona autora

Konkurs prac maturalnych i co dalej

środki ciężkości, średnie, mediany

Pomiar

Mała Delta

Prawdopodobieństwo?

Esej o dodawaniu

Sztuka wygrywania

Sztuka wygrywania. Czy można zmierzyć egoizm?

Sztuka wygrywania

“Delta” z wizytą na Seminarium UNESCO “Matematyka w naukach społecznych”, Jabłonna 15 VII – 13 VIII 1974

Sztuka wygrywania (4)

Sztuka wygrywania (3)

Sztuka wygrywania (2)

Sztuka wygrywania (1)