Delta 12/1975

O teorii dyfrakcji Younga-Rubinowicza