Bohdan Karczewski: strona autora

O teorii dyfrakcji Younga-Rubinowicza

O podstawach holografii