Delta 1/1976

Jeszcze raz o wzorze Eulera, czyli zastosowanie stawów i grobli w stereometrii