Jan Rempała: strona autora

Numer 6/1986

Jeszcze raz o wzorze Eulera, czyli zastosowanie stawów i grobli w stereometrii