Edmund R. Puczyłowski: strona autora

Cztery zadania, jedno rozwiązanie

Zmodyfikowane wielomiany i twierdzenie Erdosa

Kwaterniony i twierdzenie Lagrange’a o sumach kwadratów liczb całkowitych

Grupy i magiczna sztuczka

O kilku twierdzeniach elementarnej teorii liczb, czyli o tym, skąd się biorą grupy

Różne różności

Popatrzeć geometrycznie

Różnymi sposobami

Zadanie Napoleona

Norma 2-adyczna

Cztery czy dwa?

Nierówność

O liczbie osi symetrii wielokąta

Numer 6/1986