Krzysztof Jahn: strona autora

Minimum Maundera

Patrz w Słońce

Numer 6/1986

Parę słów o chromosferach

Dopplerowskie obrazy plam gwiazdowych