Delta 9/1984

Dopplerowskie obrazy plam gwiazdowych