Zbigniew Sawoń: strona autora

Szeregi zbieżne warunkowo

O pewnym problemie Stanisława Mazura

Kontrprzykład Stanisława Mazura

Metoda „wędrującego garbu”

Numer 6/1986

Ciała cechujące i elipsoidy

Lemat Kuratowskiego-Zorna

Długie ciągi

O iteracji przejść granicznych