Robert Hajłasz: strona autora

Cztery sposoby obliczenia długości linii śrubowej

Dowody niewymierności pewnych liczb

O środkach ciężkości brzegu i powierzchni trójkąta

Różne różności

Rozwiązać równanie y^x=x^y

Spróbuj wykryć błędy

Liczba rzeczywista jako granica ciągu liczb wymiernych

“Mała Delta”

O potrzebie aksjomatycznego ujmowania teorii matematycznych