Delta 7/1997

Cztery sposoby obliczenia długości linii śrubowej