Delta 6/1978

Dlaczego interesuje nas krzywa trójkątowa Sierpińskiego?