Jerzy Mioduszewski: strona autora

Jan Duns Scot

Wiek topologii

Suma pewnego szeregu

Jubileuszowa ankieta

Przeglądając prace Sierpińskiego

Kolumb a matematyka

Dowód twierdzenia mocniejszego może być łatwiejszy

Dwaj taternicy...

Mosty królewieckie: dwieście lat później

Z geometrii głębokiego interioru: kontinua nierozkładalne

Jak zobaczyć wszystkie liczby 2-adyczne?

Jeśli liczby całkowite położyć na zbiorze Cantora

Jest tak, jak się nam wydaje: odcinek ma nieparzystą ilość punktów

Dlaczego interesuje nas krzywa trójkątowa Sierpińskiego?

Odwzorowania Peany, czyli o rozcinaniu a potem sklejaniu kwadratów i trójkątów