Delta 4/1981

Mosty królewieckie: dwieście lat później