Delta 3/1981

Z geometrii głębokiego interioru: kontinua nierozkładalne