Delta 9/1978

Wielościany z minimalną ilością powtórzeń (II)