Małgorzata Zalewska: strona autora

Wielościany z minimalną ilością powtórzeń (II)

Wielościany z minimalną ilością powtórzeń (I)