Delta 3/1981

O prostych i płaszczyznach współstożkowych