Delta 8/1981

Pola figur płaskich i obroty sfer niebieskich czyli wielki przełom