Delta 2/1982

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (I)