Jerzy Ginter: strona autora

Brachistochrona – numerycznie

Przewodnictwo cieplne

Całkowanie numeryczne

Trzeba podleźć, gdzie się nie da przeleźć, czyli o numerycznym opisie ruchów

Spektroskop za złotówkę

Barwy kryształu

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z mateią (IV)

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (III)

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (II)

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (I)

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta: Opowiadania palnika gazowego

Mała Delta: Punkt, odcinek, trójkąt...

“Mała Delta”

“Mała Delta”