Michał Szurek: strona autora

Elektryzująca metryka pingpongowa

Czy nieskończoność JEST?

Ciąg Eulera–Jaczewskiego

Matematyka jako literatura

Lekcja z przyszłości (?)

Dalsze wariacje na melodię „Tnijmy graniastosłup”

Mała Delta

Komputer, człowiek, pies ...

Figle z dziesiątką

Figli z dziesiątką ciąg dalszy

Mała Delta

Suplement do Barańczaka

Schody do matematyki

Schody do matematyki

Cudowna własność liczby

Wszystko już było ...

Opowieść wigilijna

Okrąg Feuerbacha...

Rozmowa w dr. Andrzejem Schinzlem

Zadania, których nie umiemy rozwiązać

Piękny dowód Schwarza

Automat do dowodzenia twierdzeń

Co sądzić o szkolnej matematyce?

Wywiad z dr. Andrzejem Białynickim-Birulą

Stałe i zmienne

Parabola, gwiazdki i bilard

Na przełaj przez torus

Jak rozwiązujemy równania?

Nieco historii matematyki w wykładzie algebry

Hipoteza Riemanna

Stopień i rodzaj powierzchni

Co można prościej

Mała Delta

Czego nie widzimy, patrząc na krzywą?

Hajta wišta

Mała Delta

Mała Delta

Matematyka nowym rodzajem sportu?

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Zastosowanie ułamków łańcuchowych

Mała Delta

Mała Delta

Zadania

Mała Delta

Zadania

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Mała Delta

Geometria algebraiczna, czyli jak sobie poradzić z nieciągłością w geometrii (III)

Geometria algebraiczna, czyli jak poradzić sobie z nieciągłością w geometrii (II)

Geometria algebraiczna, czyli jak poradzić sobie z nieciągłością w geometrii