Delta 4/1982

O różniczkowalności zespolonej oraz pewnych jej konsekwencjach w hydrodynamice