Włodzimierz Kuzak: strona autora

O różniczkowalności zespolonej oraz pewnych jej konsekwencjach w hydrodynamice