Delta 8/1982

Struktury dyssypacyjne – nowe spojrzenie na rzeczywistość