Bogdan Baranowski: strona autora

Stara Delta: Wodorki metali

Wodorki metali

Struktury dyssypacyjne – nowe spojrzenie na rzeczywistość

Metaliczny wodór