Delta 10/1990

Charakterystyka Eulera jest niezmiennikiem topologicznym