Sławomir Cynk: strona autora

Epsilon

Epsilon

Charakterystyka Eulera jest niezmiennikiem topologicznym

O charakterystyce Eulera

Jeszcze jedna własność trójkątów równobocznych

Ciąg (sin n)n albo o aproksymacjach diofantycznych